Πιστοποιητικό SSL

Σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας

Γενικά Κατηγορίες

Σχετικά με το SSL.
Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους, που σέβεται τους επισκέπτες και πελάτες του website/eshop της να διασφαλίσει τα προσωπικά τους δεδομένα και όποιες πληροφορίες ανταλλάσσουν μέσα από αυτό. Η κρυπτογράφηση, που κρύβεται πίσω από τo πιστοποιητικό SSL, επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια την ασφάλεια ιστοσελίδας. Κατά τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων, οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται, ώστε να μη μπορεί μία τρίτη πηγή χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, να τις υποκλέψει ή να τις διαβάσει.

Τι είναι το SSL;
Το SSL δημιουργεί μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ανάμεσα σε ένα web server και ένα web browser αυξάνοντας την ασφάλεια ιστοσελίδας και προστατεύοντας ευαίσθητα, προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται σε ένα website, όπως: στοιχεία πιστωτικών καρτών, στοιχεία σύνδεσης login (username & password), στοιχεία επικοινωνίας (contact).
Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο και διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα υποκλοπής, αλλοίωσης ή πλαστογράφησης τους.
Για να προστατεύσεις τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που επισκέπτονται το website σου, θα χρειαστεί να αγοράσεις ένα πιστοποιητικό και στη συνέχεια να το εγκαταστήσεις στο server, που φιλοξενείς την ιστοσελίδα σου. Όταν το πιστοποιητικό SSL είναι εγκατεστημένο σε μια ιστοσελίδα, ο χρήστης μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που εισάγει στο website είναι ασφαλείς και μόνο ο ιδιοκτήτης του website έχει πρόσβαση σε αυτές και μπορεί να τις δει.

Πώς λειτουργεί το πιστοποιητικό SSL;
Το πιστοποιητικό δημιουργεί μια ασφαλή και προστατευμένη σύνδεση ανάμεσα στον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης και τον web server, που απευθύνεται.

Γιατί χρειάζεσαι ένα πιστοποιητικό SSL;
Εαν μεταδίδονται ευαίσθητες πληροφορίες μέσα από την ιστοσελίδα σου είναι σημαντικό να εξασφαλίσεις την εμπιστοσύνη του χρήστη, που το επισκέπτεται. Σύμφωνα με έρευνα του 2013 από το eMarketer.com, το 60% των χρηστών εγκαταλείπουν το “καλάθι αγοράς” και δεν ολοκληρώνουν μια παραγγελία γιατί δεν εμπιστεύονται την online διαδικασία συναλλαγής. Η χρήση ενός πιστοποιητικού SSL μπορεί να σταματήσει παρόμοια περιστατικά και να σε βοηθήσει να αυξήσεις τις online πωλήσεις και άρα, τα κέρδη μέσα από το eshop σου.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ασφαλούς σύνδεσης;
Πιστοποιητικό SSL Λουκέτο
Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο, που εμφανίζεται στη μπάρα διεύθυνσης του browser και υποδηλώνει ότι η τοποθεσία είναι ασφαλής
Περιβάλλον https Περιβάλλον https
Το URL μιας ασφαλούς τοποθεσίας ξεκινάει με https, αντί http, όπου το γράμμα s υποδηλώνει την >ασφάλεια ιστοσελίδας, security
Ασφάλεια ιστοσελίδας Πράσινη μπάρα
Το πράσινο χρώμα στη μπάρα διευθύνσεων του browser υποδηλώνει τη χρήση Extended Validated πιστοποιητικού
Σφραγίδα Ασφαλείας Trust Seals
Εμφανίζονται στην ιστοσελίδα για να υποδείξουν πως οι τοποθεσίες είναι ασφαλείς και ελεγμένες από τους παρόχους

Ποιες είναι οι κατηγορίες των πιστοποιητικών SSL?
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των sites που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά SSL. Κάθε αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού SSL έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της οντότητας που αιτείται το πιστοποιητικό και ανάλογα με τα βήματα που ακολουθείται για την επιβεβαίωση, έχουν προκύψει τρεις βασικές κατηγορίες πιστοποιητικών SSL: Domain, Organization και Extended Validation.

Domain Validation
Πρόκειται για πιστοποίηση βασικού επιπέδου. Το μόνο που χρειάζεται από τον οργανισμό που αιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι να επιβεβαιώσει ότι το domain name είναι έγκυρο και ανήκει στην ιδιοκτησία του.
Δεν απαιτείται η κατάθεση κάποιου εγγράφου, αρκεί ένα απλό click στο verification link που στέλνει η αρχή έκδοσης στον ιδιοκτήτη του domain name μέσω mail.
Για αυτό το λόγο τo πιστοποιητικό εκδίδεται και ενεργοποιείται άμεσα.
Συνίσταται για φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, που χρειάζονται άμεσα ένα πιστοποιητικό SSL και ενδείκνυται για σελίδες που απαιτούν ανταλλαγή πληροφορίας σε κρυπτογραφημένη μορφή π.χ. για login pages, σελίδες που υλοποιούν συναλλαγές μικρής κλίμακας, email servers κ.λπ.
Organization Validation
Παρέχεται ασφάλεια υψηλότερου επιπέδου καθώς με το Organization Validation, η οντότητα πιστοποιεί τα εταιρικά της στοιχεία και την εταιρική της ταυτότητα, όπως: επωνυμία, πόλη, νομός, χώρα που εδρεύει η επιχείρηση.
Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθούν εταιρικά έγγραφα από την εκδούσα αρχή για την επιβεβαίωση των παραπάνω πληροφοριών.
Συνίσταται για επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, οι οποίες έχουν ανάγκη από μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, με σκοπό να κερδίσουν τη μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη από τους πελάτες τους και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
Extended Validation
Πρόκειται για την αυστηρότερη διαδικασία ελέγχων με την κατάθεση εταιρικών εγγράφων προς την εκδούσα αρχή.
Η διαδικασία αποτελείται από 7 επίπεδα και αφορά: την αποκλειστική ιδιοκτησία του domain name, την έδρα του οργανισμού, τη φυσική και νόμιμη υπόστασή του, τη λειτουργία του, την επιβεβαίωση ότι ο ίδιος ο οργανισμός αιτήθηκε την έκδοση του SSL καθώς και τη φυσική και νόμιμη ύπαρξη του νομίμου εκπροσώπου.
Συνίσταται για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις online και e-commerce υπηρεσίες.